สินค้าของเรา

Stretch Film ฟิล์มยืดพันพาเลท


ฟิล์มยืด หรือ Stretch Cling Film คือ ฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือ ความเหนียวและความสามารถในการยืดตัวสูง โดยฟิล์มชนิดนี้จะสามารถเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ตึงหรือยืดฟิล์มออกเล็กน้อยลักษณะคล้ายมีกาวบางๆอยู่ด้านใน ทําให้สะดวกในการใช้ห่อหรือรัดสินค้า และเนื่องจากฟิล์มประเภทนี้ไม่มีความร้อนมาเกียวข้องในการใช้งานเหมือนฟิล์มหด จึงเป็นประโยชน์อยางยิ่งสําหรับการห่อสินค้าสด เช่น ผักผลไม้, หรืองานรัดพันพาเลท