สินค้าของเรา

PVC Shrink Sleeve and Bag


PVC Shrink Sleeve and Bag ถุงตัดเปิดด้านเดียว หรือ สองด้าน
ใช้สำหรับแพ็คสินค้าด้วยมือโดยการสวมสินค้าเข้าไปภายในฟิล์มจากนั้นจึงใช้ ความร้อนเป่าเพื่อให้ฟิล์มหดรัดตัว
โดยฟิล์มชนิดนี้ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานแพ็คบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดแก้ว และขวด PET ในโรงงานน้ำดื่ม, น้ำส้ม, น้ำชาเขียว และอื่นๆ