สินค้าของเรา

PE Shrink Roll

PE Shrink Roll พีอีฟิล์มหด ชนิดม้วนฟิล์มหด หรือ Shrink Film เป็นชือทีมาจากคุณลักษณะของฟิล์ม กล่าวคือ ฟิล์มชนิดนีจะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งอาจจะเป็นความร้อนจากกระบวนการผลิต หรือความร้อนจากลมร้อน ฟิล์มหดสวนใหญ ่ทําจากพลาสติกประเภท พอลิเอทธลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกลุ ระหว่างขั้นตอนการผลิตฟิล์ม เพื่อให้สามารถหดกลบได ้เมือโดนความร้อน ซึ่งฟิล์มหดนั้สามารถใช้งานได้กลับ งาน แพ็คขวด PET ทุกชนิด, งานแพ็คขวดแก้ว, งานแพ็คกล่องกระดาษ และอื่นๆ
โดยความหนาบางของฟิล์มนั้นสามารถสั่งผลิตได้ตั่งแต่ 40-150 ไมครอน ในขณะที่ความกว้างสามารถสั่งผลิตได้ตั่งแต่ 20-200 ซม

More...

PE Printed Shrink Film

PE Printed Shrink Film พีอีฟิล์มหดพิมพ์สี สามารถพิมพ์ได้ 1-5 สี
งานฟิล์มสีสำหรับสินค้าที่ต้องการพิมพ์โลโก้ ตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้า หรือแม้กระทั้งใช้สำหรับบดบังบาร์โค้ดที่อยู่ภายในสินค้าเป็นต้น โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและออกแบบให้ท่าน

More...

PE Shrink Sleeve and Bag

PE Shrink Sleeve and Bag ถุงตัดเปิดด้านเดียว หรือ สองด้าน
ใช้สำหรับแพ็คสินค้าด้วยมือโดยการสวมสินค้าเข้าไปภายในฟิล์มจากนั้นจึงใช้ ความร้อนเป่าเพื่อให้ฟิล์มหดรัดตัว
โดยฟิล์มชนิดนี้ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานแพ็คบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดแก้วและขวด PET ในโรงงานน้ำดื่ม, น้ำส้ม, น้ำชาเขียว และอื่นๆ

More...

PVC Shrink Roll

PVC Shrink Roll พีวีซีฟิล์มหด ชนิดม้วน
เป็นชือทีมาจากคุณลักษณะของฟิล์ม กล่าวคือ ฟิล์มชนิดนีจะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งอาจจะเป็นความร้อนจากกระบวนการผลิต หรือความร้อนจากลมร้อน ฟิล์มหดสวนใหญ ่ทําจากพลาสติกประเภท พอลิไวนิลคลอ
ไรด์ (Polyvinyl Chloride-PVC) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกลุ ระหว่างขั้นตอนการผลิตฟิล์ม เพื่อให้สามารถหดกลบได ้เมือโดนความร้อน ซึ่งฟิล์มหดนั้สามารถใช้งานได้กลับ งาน แพ็คขวด PET ทุกชนิด, งานแพ็คขวดแก้ว, งานแพ็คกล่องกระดาษ และอื่นๆ

More...

PVC Printed Shrink Film

PVC Printed Shrink Film พีวีซีฟิล์มหดพิมพ์สี สามารถพิมพ์ได้ 1-5 สี
งานฟิล์มสีสำหรับสินค้าที่ต้องการพิมพ์โลโก้ ตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้า หรือแม้กระทั้งใช้สำหรับบดบังบาร์โค้ดที่อยู่ภายในสินค้าเป็นต้น โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในการออกแบบให้ท่าน

More...

PVC Shrink Sleeve and Bag

PVC Shrink Sleeve and Bag ถุงตัดเปิดด้านเดียว หรือ สองด้าน
ใช้สำหรับแพ็คสินค้าด้วยมือโดยการสวมสินค้าเข้าไปภายในฟิล์มจากนั้นจึงใช้ ความร้อนเป่าเพื่อให้ฟิล์มหดรัดตัว
โดยฟิล์มชนิดนี้ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานแพ็คบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดแก้ว และขวด PET ในโรงงานน้ำดื่ม, น้ำส้ม, น้ำชาเขียว และอื่นๆ

More...

Stretch Film ฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มยืด หรือ Stretch Cling Film คือ ฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือ ความเหนียวและความสามารถในการยืดตัวสูง โดยฟิล์มชนิดนี้จะสามารถเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ตึงหรือยืดฟิล์มออกเล็กน้อยลักษณะคล้ายมีกาวบางๆอยู่ด้านใน ทําให้สะดวกในการใช้ห่อหรือรัดสินค้า และเนื่องจากฟิล์มประเภทนี้ไม่มีความร้อนมาเกียวข้องในการใช้งานเหมือนฟิล์มหด จึงเป็นประโยชน์อยางยิ่งสําหรับการห่อสินค้าสด เช่น ผักผลไม้, หรืองานรัดพันพาเลท

More...

Plastic bags

Plastic bags ถุงพลาสติกหูหิ้ว

More...